x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
2015 defter tasdikleri ve e-Defter PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 03 Aralık 2014 21:02
 

SİRKÜLER NO : 2014/ 357-07 İstanbul, 03.12.2014

 

KONU : 2015 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2014 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

 

 

Bilindiği gibi, TTK’ nın 64-67 ve VUK’182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren Yevmiye Defterinin 6. ay sonuna kadar; Yönetim Kurulu Karar Defterinin 1. Ay sonuna kadar “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

 

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE HUKUKİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 

Keza, 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Dolayısıyla mükelleflerin en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ([2])ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları, zorunludur.e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde e-defter tutmak zorunda olan mükelleflerin zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren vergisel ve hukuki anlamda sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına e-Deftere geçiş başvurularını zamanında yapmaları büyük önem arz etmektedir

 

Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Doç. Dr. Atilla UYANIK

Yeminli Mali Müşavir

Devamını oku...
 
Torba Kanun (Borç Yapılandırma,Kasa, Ortaklar Ch) PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 20 Ekim 2014 09:06

11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116 (Mükerrer)

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.”

Son Güncelleme: Pazartesi, 20 Ekim 2014 13:37
Devamını oku...
 
e-defter PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Salı, 26 Ağustos 2014 17:19

Elektronik Defter Uygulaması (e-defter) 

1) E- Fatura ve E- Defter Uygulaması13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.  421 seri no’lu VUK Genel Tebliğine göre aşağıda belirtilen mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir:  
Devamını oku...
 
Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 21 Temmuz 2014 14:58
 SİRKÜLER NO  2014/ 355-05                                                          İstanbul, 21.07.2014

KONU : Yeniden Değerleme Oranı

 

Maliye Bakanlığı tarafından 15.07.2014 tarihinde yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33 ile, konuya ilişkin yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.     Saygılarımızla,

 

       Doç Dr. Atilla UYANIK

Yeminli Mali Müşavir

Son Güncelleme: Pazartesi, 21 Temmuz 2014 15:10
 
Kur Değerlemesi 31.12.2013 PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 13 Şubat 2014 07:42

 

SİRKÜLER NO    : 2014/ 353 - 03                                İstanbul, 23.01.2014     KONU                     : 31.12.2013 Yabancı Para Kur Değerlemesi Hk.              434 sıra no.lı V.U.K. G.Tebliği  ile 31.12.2013  tarihi itibariyle, borsada rayici bulunmayan yabancı para cinsinden mevcutlar, alacaklar ve borçlar için yapılacak değerlemede esas alınacak kurlar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla,          Dr. Atilla UYANIK                                                                                  Yeminli Mali Müşavir  

Son Güncelleme: Perşembe, 13 Şubat 2014 07:55
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 > 13