x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
Torba Kanun (Borç Yapılandırma,Kasa, Ortaklar Ch) PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 20 Ekim 2014 09:06

11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116 (Mükerrer)

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.”

Son Güncelleme: Pazartesi, 20 Ekim 2014 13:37
Devamını oku...
 
e-defter PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Salı, 26 Ağustos 2014 17:19

Elektronik Defter Uygulaması (e-defter) 

1) E- Fatura ve E- Defter Uygulaması13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.  421 seri no’lu VUK Genel Tebliğine göre aşağıda belirtilen mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir:  
Devamını oku...
 
Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 21 Temmuz 2014 14:58
 SİRKÜLER NO  2014/ 355-05                                                          İstanbul, 21.07.2014

KONU : Yeniden Değerleme Oranı

 

Maliye Bakanlığı tarafından 15.07.2014 tarihinde yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33 ile, konuya ilişkin yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.     Saygılarımızla,

 

       Doç Dr. Atilla UYANIK

Yeminli Mali Müşavir

Son Güncelleme: Pazartesi, 21 Temmuz 2014 15:10
 
Kur Değerlemesi 31.12.2013 PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 13 Şubat 2014 07:42

 

SİRKÜLER NO    : 2014/ 353 - 03                                İstanbul, 23.01.2014     KONU                     : 31.12.2013 Yabancı Para Kur Değerlemesi Hk.              434 sıra no.lı V.U.K. G.Tebliği  ile 31.12.2013  tarihi itibariyle, borsada rayici bulunmayan yabancı para cinsinden mevcutlar, alacaklar ve borçlar için yapılacak değerlemede esas alınacak kurlar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla,          Dr. Atilla UYANIK                                                                                  Yeminli Mali Müşavir  

Son Güncelleme: Perşembe, 13 Şubat 2014 07:55
Devamını oku...
 
Gelir Vergisi Tarifesi PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 06 Ocak 2014 11:18

SİRKÜLER NO      :   2014/351-01                                               İstanbul, 03.01.2014

KONU                      :   Gelir Vergisi Tarifesi   

              31.12.2013 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan ve 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifesi    aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.   

 Bilgilerinize sunulur.                                                                   Saygılarımızla,

                                               Dr. Atilla UYANIK

                                                                                   Yeminli Mali Müşavir

 2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

11.000 TL'ye kadar 

% 15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası

% 20

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası

% 27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası 

% 35

Son Güncelleme: Salı, 07 Ocak 2014 19:17
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 > 14