x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Mali Organizasyon PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 14 Mart 2011 17:19

      

        Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

 •           Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,
 •           Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,
 •          Yıllık ve Aylık  Beyannamelerin hazırlanmasına yardım, kontrol.
 •          Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,
 •          Serbest Bölge uygulamaları,
 •           Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,
 •           Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
 •           Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
 •           Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar.
 •        Şirket Kuruluşları
 •        Outsourcing Hizmetleri (Muhasebe hizmetleri)  
 • Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek mükelleflerimizin vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerini sorunsuz yerine getirmeleri konusunda yardımcı olunmasını,
 • Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, sonuç hesaplarına yansıtılması ve mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde tanzim edilmesini sağlamaktadır.
 • Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
 • Defter tutma hizmetinin kontrolünün üstlenilmesi.
 • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesine yardım ve beyan edilmesi.

   

  Raporlama Hizmetleri

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

  Bordro Hizmetleri
 • Bordro hazırlama hizmetleri,
 • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi. 

  Muhasebe Revizyon Hizmetleri
 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na uygunluğunun sağlanması
 • Yasal defterlerin VUK'a ve TTK'ya uygunluğunun sağlanması
 • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü
 •        E-BEYANNAME KONTROL VE GÖNDERİM
 •  

Son Güncelleme: Pazartesi, 14 Mart 2011 21:04