x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
E Fatura Uygulaması Hk. PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 15 Ağustos 2013 08:10
SİRKÜLER NO    : 2013/ 342 - 03                                                             İstanbul, 14.08.2013     KONU                     :  E Fatura Uygulaması Hk.  

·               213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir. Yapılan yasal düzenlemeler (VUK 58 Sayılı Sirküleri; 397, 416, 421, 424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğleri) ile e-Fatura  Kapsamına  Giren Mükellefler  aşağıdaki gibi  belirlenmiştir;

 

a)      4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

 

b)      6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satı ş hasılatına sahip olanlar.

Dolayısıyla ekli  listelerde yer alan firmalardan mal alınmış olması ve  satış hasılatı yukarıda belirtilen miktarları aşıyor ise  01.09.2013 tarihinden itibaren uygulama kapsamına girilmiş olunacaktır.  

 Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla,                                                                                                                       Dr. Atilla UYANIK                                                                                                                Yeminli Mali Müşavir    Mevzuata ilişkin linkler aşağıdaki gibidir;  

·         VUK 58 Sayılı Sirküleri:

Vergi Usul Kanunu 58 Sayılı Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

·         397 Sıra No'luVUK Genel Tebliği:

e-Fatura İle İlgili Vergi Usül Kanunu'nda Yer Alan 397 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

·         Güncel Şekli İle VUK Genel Tebliği (397 S.N):

e-Fatura İle İlgili Vergi Usül Kanunu'nda Yer Alan Güncel Şekli İle 397 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız...

·         416 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:

e-Fatura İle İlgili Vergi Usül Kanunu'nda Yer Alan 416 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

·         421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:

e-Fatura İle İlgili Vergi Usül Kanunu'nda Yer Alan 421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

·         424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği:

e-Fatura İle İlgili Vergi Usül Kanunu'nda Yer Alan 424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız...