x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 21 Temmuz 2014 16:57

 SİRKÜLER NO  2014/ 355-05                                                        İstanbul, 21.07.2014

KONU : Yeniden Değerleme Oranı

 

Maliye Bakanlığı tarafından 15.07.2014 tarihinde yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33 ile, konuya ilişkin yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.     Saygılarımızla,

 

             Doç Dr. Atilla UYANIK

      Yeminli Mali Müşavir